Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Χωρίς τον Πάχτα και χείρα κίνει...

Θαυμάστε την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρο της αρχαίας Ακάνθου  (μπέστε μουλάρια και αλέστε).

Οι Ιερισσιώτες απέδειξαν ότι μπορούν να κάνουν και χωρίς τον Πάχτα.  Ή μάλλον επιβάλλεται... Ας το αποδείξουν άλλη μια φορά φροντίζοντας την ασφάλεια του χώρου.

Είναι ένα μεγάλο θέμα πως η βόρεια-ανατολική Χαλκιδική αφέθηκε έτσι στην μοίρα της ή μάλλον καθορίστηκε η μοίρα της και όλα (δεν) έγιναν βάσει κάποιου σχεδίου. Είναι άραγε τυχαίο, ότι σε πανέμορφες ακτές
πολλών χιλιομέτρων, από τα σύνορα του Αγίου Όρους μέχρι τα σύνορα με τον Σταυρό δεν έγινε καμία τουριστική επένδυση της προκοπής; Ποιο αόρατο χέρι κρατούσε (και κρατάει) την περιοχή υποβαθμισμένη, ενώ είναι από τις ωραιότερες; Γιατί το εισόδημά της είναι στο 1/3 του υπόλοιπου νομού; Σε ποιο άλλο μέρος του νομού παραλία πάνω από 50 χιλιόμετρα δεν έχει ούτε ένα ξενοδοχείο, ή μάλλον ένα, το πρώην ΑΘΩΣ της Ιερισσού που και αυτό αφέθηκε στην εγκατάλειψη και την καταστροφή; Γιατί η αρχαία Άκανθος δεν ανασκάφτηκε , παρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος (αυτό της φωτογραφίας) καθώς και τα αρχαία νεκροταφεία που έγινε αναγκαστικά λόγω της ανέγερσης των σπιτιών και που έφερε στην επιφάνεια αξιόλογα ευρύματα; 
Στα καρνάγια της Ιερισσού
Δίπλα στα αρχαία Στάγειρα
Κακούδια Ιερισσοού