Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Η αστυνομία, όργανο των πολυεθνικών της καταστροφής...


Η αστυνομία και το ελληνικό δημόσιο, όργανο των πολυεθνικών της καταστροφής του τόπου μας και αντίπαλος των κατοίκων. Αυτών των κατοίκων που υπερασπίζονται τα εδάφη, που για  αιώνες οι
προηγούμενες  γενεές τον μεταβίβαζαν στις επόμενες όπως τον παρελάμβαναν. Μέχρι που τον παρέδωσαν σε μας.
Εμείς είμαστε η γενιά που είτε θα φανούμε αντάξιοι και θα συνεχίσουμε αυτήν την ευλογημένη πορεία, είτε θα υποκύψουμε και μέσα σε είκοσι χρόνια δεν θα έχουμε τι να παραδώσουμε. Ένα κατεστραμμένο έρημο σεληνιακό τοπίο, ρημαγμένα χωριά από την μόλυνση και τον οικονομικό μαρασμό. Η κόλαση  θα έχει εγκατασταθεί μέσα στις ψυχές αυτών που δεν είχαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τιμιότητα και περηφάνεια να αντισταθούν στον αφανισμό της πατρίδας τους. Για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ...